گردن درد

از ظهر یکشنبه  گردن درد شدم داشتم می مردم تا الان که با هزار قرص و ژل و ... هنوز هم نمی توانم گردنم را خم کنم یا بسمت راست نگاه کنم دیروزکه عید بود همه اش خوابیدم بودم نمی دانم ولی احساس می کنم توفیق عبادت نداشتم  خیلی می خواستم روزه شوم ولی نتوانستم حتی نماز صبح را بدون وضو و بحالت نشسته خواندم.....خدایا ای خدای مهربان با همه این احوال 

الحـــمدلله الذی جعلنا من المتمسّکین بولایة امیرالمومنین علی بن ابیطالب (علیه السلام

دنیا اگر علی نداشت، آبرو نداشت

دنیا کجا شکر این آبـــرو کند؟!

خلقت به روی دست، علی را گرفت وگفت:

دست کسی نظیرش اگر هست رو کند

 

)


منبع: http://fdb.blogfa.com

کلمات کلیدی: